Ποιοι είμαστε

Η Εργώ αποτελεί μια ΑΜΚΕ η οποία διεξάγει μια συντονισμένη προσπάθεια ενδυνάμωσης ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων παιδιών, εφήβων, νέων ενηλίκων, καθώς και όλων αυτών που ασχολούνται-υποστηρίζουν τα άτομα αυτών των ηλικιών, όπως γονείς και επαγγελματίες.

Για εμάς στην Εργώ κάθε παιδί και νέος στο ταξίδι της ζωής έχει δικαίωμα στη μέγιστη ψυχική ευημερία και βέλτιστη προοπτική και εξέλιξη και η διασφάλιση αυτού του στόχου-δικαιώματος απαιτεί συνειδητή και διαρκή προσπάθεια από όλους. Στο πλαίσιο αυτό, η Εργώ υλοποιεί καινοτόμα ψυχοπαιδαγωγικά μοντέλα και παρεμβάσεις, αξιοποιώντας τις διεθνείς της επιστημονικές συνεργασίες, καθώς και την εμπειρία της στο πεδίο.

Που απευθυνόμαστε 

Απευθυνόμαστε σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας,
εφήβους, νέους ενήλικες. Απευθυνόμαστε επίσης σε γονείς, επαγγελματίες, επιστήμονες και φορείς που εργάζονται με και υποστηρίζουν τις προηγούμενες ηλικίες. 

Με κινητήριες δυνάμεις την αυτογνωσία και την ενσυναίσθηση, τον σεβασμό και την αλληλεγγύη, τη χαρά και τη δημιουργικότητα, το παιδί και ο νέος συμμετέχουν ενεργά στο σχεδιασμό και υλοποίηση των σημαντικών γεγονότων της ζωής του, διεκδικώντας έτσι με επιτυχία το δικαίωμά του για πρόοδο, ψυχική ευημερία και απαρτίωση.