Σκοπός

Η Εργώ αποτελεί μια συντονισμένη προσπάθεια ενδυνάμωσης ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων παιδιών, εφήβων, νέων ενηλίκων, καθώς και όλων αυτών που ασχολούνται-υποστηρίζουν τις ηλικίες αυτές, όπως γονείς και επαγγελματίες.

Μέσω καινοτόμων εκπαιδευτικών μοντέλων και παρεμβάσεων, αξιοποιώντας τις διεθνείς της επιστημονικές συνεργασίες, η Εργώ  διεκδικεί για λογαριασμό όλων των παιδιών και νέων, ένα πιο λαμπρό και αισιόδοξο μέλλον, εκεί που το κάθε παιδί/νέος συμμετέχει ενεργά σε μια προσπάθεια, ατομική όσο και ομαδική, για ψυχική ευημερία και δημιουργική ανάπτυξη.

Που απευθυνόμαστε 

Με κινητήριες δυνάμεις την αυτογνωσία και την ενσυναίσθηση, τον σεβασμό και την αλληλεγγύη, τη χαρά και τη δημιουργικότητα, το παιδί συμμετέχει ενεργά στο σχεδιασμό και υλοποίηση των σημαντικών γεγονότων της ζωής του, διεκδικώντας έτσι με επιτυχία το δικαίωμά του για πρόοδο, ψυχική ευημερία και απαρτίωση.

Απευθυνόμαστε σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας,
εφήβους, νέους ενήλικες, γονείς, επαγγελματίες, επιστήμονες και φορείς που απασχολούνται με τις παραπάνω ομάδες.