Φιλοσοφία

Φιλοσοφία της Εργώ είναι πως κάθε παιδί και νέος στο ταξίδι της ζωής
έχει δικαίωμα στη μέγιστη ψυχική ευημερία και βέλτιστη προοπτική και
εξέλιξη και πως η διασφάλιση αυτού του στόχου-δικαιώματος απαιτεί
συνειδητή και διαρκή προσπάθεια από όλους.

Σε αυτήν την προσπάθεια συμμετέχουν ενεργά τα ίδια τα παιδιά
και οι νέοι καθώς και όλοι οι εμπλεκόμενοι, ενήλικες (γονείς και

επαγγελματίες του πεδίου) και φορείς (σχολεία και πολιτεία).

‘Οραμα

Μέσα από μια ολιστική προσέγγιση κι ένα παιδοκεντρικό σύστημα
αξιών, η Εργώ οραματίζεται τη δημιουργία και εφαρμογή ενός
βιωματικού, εξελισσόμενου ψυχοκοινωνικού εκπαιδευτικού μοντέλου
το οποίο στοχεύει στην ενδυνάμωση παιδιών, εφήβων, νέων ενηλίκων, καθώς κι όλων αυτών που ασχολούνται/υποστηρίζουν τις ηλικίες αυτές.

Μέσω βιωματικών εκπαιδευτικών παρεμβάσεων, η Εργώ στοχεύει
στη μεγιστοποίηση της ικανότητας του παιδιού να αναπτύσσει
τις απαραίτητες για την εξέλιξή του ψυχολογικές, παιδαγωγικές,
κοινωνικές και γνωστικές δεξιότητες.
 

Ποιοι είμαστε

Τμήμα Διοίκησης

Υπεύθυνη: Άρτεμις Σοφίου

Επικοινωνιολόγος 

Επιστημονικό Τμήμα

Υπεύθυνος: Prof. Panos Vostanis

Παιδοψυχίατρος, Καθ. Leicester University

Τμήμα Επικοινωνίας

Υπεύθυνος: Γιώργος Κρικρής

Ψυχολόγος