• Πρόγραμμα Νεανικής Επανεκκίνησης και Κοινωνικής/Εργασιακής Ένταξης  

 

  • Ενδυνάμωση Μαθησιακής Ταυτότητας σε παιδιά/μαθητές Βρεφονηπιακών Σταθμών
    και Πρώτων Τάξεων Δημοτικού