Ακολουθούν ορισμένες ενδεικτικές δράσεις σε εξέλιξη:

 • Συμμετοχή στο Erasmus+ Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “CarePath” – “Empowering public authorities and professionals towards trauma-informed leaving care support” (Project number: 785698), σε συνεργασία με τους ακόλουθους φορείς: Torino University (Ιταλία), Eurochild, Περιφέρεια Calabria (Ιταλία), IACP (Ιταλία), ReadLab (Ελλάδα), Δήμος Τρικάλων (Ελλάδα), Cordelia (Ουγγαρία).
 • Σχεδιασμός Προγραμμάτων σε συνεργασία με άλλους φορείς με στόχο την ψυχοεκπαίδευση και την ενδυνάμωση δεξιοτήτων για την βέλτιστη ψυχική υγεία παιδιών προσχολικής ηλικίας
 • Σε συνεργασία με Πανεπιστημιακούς φορείς και Παιδικούς Σταθμούς, βρίσκεται σε εξέλιξη ο σχεδιασμός πιλοτικού προγράμματος υλοποίησης δράσεων, πάνω στο υλικό της Εργώ, κάνοντας παράλληλα χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας και του διαδικτύου.

  • Υλοποίηση Προγράμματος προετοιμασίας αγωνιστικής ετοιμότητας σε νεαρές αθλήτριες βόλεϋ 

  Κατά την τρέχουσα περίοδο υλοποιείται πρόγραμμα ψυχολογικής ενδυνάμωσης για βέλτιστη αγωνιστική ετοιμότητα αθλητριών βόλεϋ ηλικίας 12 έως 15 ετών. Οι θεματικές ενότητες είναι:

  1. Ο Αθλητής (αυτοπεποίθηση, κίνητρα, ικανοποίηση από αθλητισμό vs αποφυγή εγκατάλειψης),

  2. Η Ομάδα (συνοχή ομάδας – Team Building, ενίσχυση κοινωνικών δεξιοτήτων, επίλυση συγκρούσεων),

  3. Η Προσπάθεια (αναγνώριση – διαχείριση – έκφραση συναισθημάτων, αντιμετώπιση αγχογόνων καταστάσεων και αλλαγών, διαχείριση αποτυχίας/επιτυχίας)

  • Υλοποίηση Προγράμματος Διαχείρισης της Διαφορετικότητας και Ενίσχυσης της Ψυχικής Ανθεκτικότητας

   Ένα νέο Πρόγραμμα με τίτλο: «Αν είμασταν όλοι ίδιοι…» έχει μόλις ξεκινήσει σκοπεύοντας να αναδείξει τον πλούτο που κρύβεται μέσα στη διαφορετικότητα όλων μας!

   Το Πρόγραμμα στοχεύει στην ψυχοσυναισθηματική ενδυνάμωση των μικρών μαθητών της Α’ Δημοτικού πολυπολιτισμικού σχολείου της Αθήνας!

   Με κατάλληλα διαμορφωμένες βιωματικές δράσεις και παιχνίδια, η διαφορετικότητα αντιμετωπίζεται όχι ως μια αιτία που μας χωρίζει αλλά ως ένας σημαντικός παράγοντας ανάπτυξης και βιωσιμότητας των σύγχρονων κοινωνικών ομάδων.

   Ορισμένες σχετικές δεξιότητες που ενδυναμώνονται κατά την παρέμβασή μας είναι: αυτογνωσία και αλληλοσεβασμός, διαχείριση συναισθημάτων και ενσυναίσθηση, συνεργασία και επίλυση συγκρούσεων.