• Διοργάνωση – υλοποίηση εκπαιδευτικού workshop σε συνεργασία με τη διεθνή  ΜΚΟ Invest in Children Africa, σε Πλαίσιο Φιλοξενίας Εφήβων του Σωματείου Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος, με συμμετοχή Εφήβων – Νέων καθώς και Φροντιστών – Επιστημονικού Προσωπικού, με θέμα: Διαχείριση Θυμού.

 

  • Διοργάνωση – υλοποίηση εκπαιδευτικού workshop σε συνεργασία με τη διεθνή  ΜΚΟ Invest in Children Africa, σε Παιδικό Χωριό του Σωματείου Παιδικά Χωριά SOS  Ελλάδος, με συμμετοχή Προσωπικού Φροντίδας και Επιστημονικού Προσωπικού, με θέμα: Κατανόηση και Διαχείριση Έντονων Συναισθημάτων των Παιδιών που Φροντίζω.

 

  • Εκπαίδευση μελών – συνεργατών και εθελοντών της Εργώ από τα στελέχη της ΜΚΟ Invest in Children Africa στον τομέα της Διαχείρισης Συναισθημάτων – Καλές Πρακτικές και Παρεμβάσεις.

Διοργάνωση – υλοποίηση εκπαιδευτικούμέρου, σε συνεργασία με τη Brace, προσκαλώντας εκπροσώπους-εισηγητές του διεθνούς Οργανισμού Aflatoun πάνω στην ψυχοπαιδαγωγική εκπαίδευση. Περισσότεροι από 25 επαγγελματίες του χώρου εκπαιδεύονται στο Aflatoun curriculum το οποίο εστιάζει στα Δικαιώματα του Παιδιού και στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και αφορά σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας.