Πανελλήνια έρευνα για τις συμπεριφορές που συνδέονται με την υγεία των εφήβων μαθητών (Έρευνα HBSC/WHO). Μια έρευνα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον!

Δείτε ειδικά το Μέρος Β σχετικά με τις εξαρτητικές συμπεριφορές στην Εφηβεία που αφορούν στη χρήση του διαδικτύου και των ηλεκτρονικών υπολογιστών – παιχνιδομηχανών.

Ακολουθήστε το link του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής.

Leave Your Reply